Na ovoj stranici možete pronaći najaktuelniji raspored treninga u Zoni Optimizma. Ovaj raspored je strikno informativnog karaktera i Zona Optimizma nije odgovorna za eventualne izmene i korekcije rasporeda nastale u međuvremenu.

Prepodne

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
Utorak
Utorak
Četvrtak
Četvrtak
Subota
Subota

Popodne/Uveče