Na ovoj stranici možete pronaći najaktuelniji raspored treninga u Zoni Optimizma. Ovaj raspored je strikno informativnog karaktera i Zona Optimizma nije odgovorna za eventualne izmene i korekcije rasporeda nastale u međuvremenu.

Prepodne

Popodne/Uveče

15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00