1. Termeni

Accesând site-ul web la https://www.zonaoptimizma.rs, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute pe acest site sunt protejate de legea drepturilor de autor și de mărcile comerciale aplicabile.

2. Utilizați licența

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul web Zona Optimizma numai pentru vizionare tranzitorie personală, necomercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu, iar în temeiul acestei licențe, nu puteți:

  • modificarea sau copierea materialelor;
  • utilizarea materialelor în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial);
  • încearcă să decompilați sau să inversați orice software conținut pe site-ul web al Zona Optimizma;
  • eliminarea oricăror denumiri de drepturi de autor sau alte denumiri de proprietate din materiale; sau
  • transferul materialelor către o altă persoană sau „oglindirea” materialelor de pe orice alt server.

Această licență se va termina automat dacă încalcă oricare dintre aceste restricții și poate fi terminată de Zona Optimizma în orice moment. La terminarea vizualizării acestor materiale sau la terminarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate deținute, fie ele în format electronic sau tipărit.

3. Negare

Materialele de pe site-ul web Zona Optimizma sunt furnizate pe bază de „așa cum sunt”. Zona Optimizma nu face nici o garanție, exprimată sau implicită, și respinge și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.

În plus, Zona Optimizma nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor pe site-ul său sau în legătură cu alte materiale sau pe orice site legat de acest site.

4. Limitări

În nici un caz, Zona Optimizma sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea datelor sau a profitului sau din cauza întreruperii afacerii) generate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele pe site-ul Zona Optimizma, chiar dacă Zona Optimizma sau un reprezentant autorizat Zona Optimizma a fost notificat oral sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul Zona Optimizma pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Zona Optimizma nu garantează că vreunul dintre materialele de pe site-ul său web este corect, complet sau actual. Zona Optimizma poate modifica materialele conținute pe site-ul său web în orice moment fără notificare. Cu toate acestea, Zona Optimizma nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Legături

Zona Optimizma nu a examinat toate site-urile conectate la site-ul său și nu este responsabilă pentru conținutul site-ului respectiv. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Zona Optimizma a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site legat este la riscul utilizatorului.

7. Modificări

Zona Optimizma poate revizui acești termeni și condiții pentru site-ul său Web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să fiți legați de versiunea curentă a acestor termeni și condiții.

8. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legile Serbiei și vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.